Vår stödförening


Som medlem i Svansjön Tysslingens Stödförening stödjer du arbetet inom stiftelsen Tysslingens Naturcenter i Rånnesta.
Vi arbetar för att bevara och utveckla fågellivet i och omkring sjön Tysslingen.
I detta arbete ingår också drift av Naturens Teater och Café Svanen för att informera och undervisa om sjön och omgivningarna.

Som medlem har du också rabatt hos Teijlers Glas samt Kraft Måleri.

Medlemsavgift 200 kr
Medlemsavgift familj 300 kr


Svansjön Tysslingens Stödförening
Rånnesta
705 92 Örebro

019-283040

Org nr: 875002-9053

BG: 645-6545

OBS! Vid inbetalning måste namn, adress samt eventuell mailaddress anges!


GDPR
Vi lagrar uppgifter om stödföreningens medlemmar för att kunna administrera, informera och sådant som är normalt för en ideell förening.
Sådana uppgifter är:

För- och efternamn
Postadress
E-postadress
Eventuell telefon

Inga uppgifter ur medlemsregistret säljs eller delges andra företag eller organisationer.
Genom att betala medlemsavgiften anses medlemmen godkänna dessa registreringar.