Fågellivet vid Tysslingen

Under 2021 har dessa arter synts i Tysslingen:

Ökenpipare (1a i Närke någonsin!)
Pilgrimsfalk
Havsörnar. Som mest 8 st samtidigt!
Kungsörn
Vattenrall
Röd Glada
Brun Glada
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Fiskljuse
Spetsbergsgäss
Råka
Varfågel
Trana
Citronärla (södra Tysslingen)
… och många fler..


Under svanrasten 2019 såg vi dessa fåglar:

Rödhalsad gås, Fjällgås, Spetsbergsgås, Bläsgås, Bläsand, Kricka, Råka, Trana, Varfågel, Trädlärka, Pilgrimsfalk, Fjällvråk, Havsörn och Kungsörn.

I mars 2019 hade vi en långväga gäst. Klicka här för att läsa mer!

______________________________________________


Under svanrasten 2018 såg vi också
andra fåglar såsom:

Kricka, Snatterand, Knipa, Salskrake, Brun och blå kärrhök, Bofink, Dubbeltrast, Tornfalk, Enkelbeckasin, Sparvhök, Fjällvråk, Stjärtand, Havsörn och Kungsörn

______________________________________________


Under svanrasten 2017 har även andra fåglar observerats:

Grågås, Kanadagås, Sädgås, Spetsbergsgås. En stripgås sågs 31/3. Gräsand, Snatterand, Stjärtand, Bläsand, Kricka, Årta, Storskrake, Havsörn, Kungsörn, Brun Kärrhök, Rördrom, Trana, Enkelbeckasin, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Sädesärla, Stare, Trastfåglar och Sävsparv.

______________________________________________


Arter som kommer strax efter svanrasten är vadare.
Vi kan höra dubbel- och enkelbecksin i början av maj.
Sångarna är då också på väg, samt fiskgjusen.


______________________________________________


Fåglarna vid Tysslingen

Rånnesta vid sjön Tysslingens nordspets är norra Europas största rastplats för sångsvanar.

Här passerar och rastar cirka 8.000 sångsvanar varje vår, det sker under 4-6 veckor. Detta är ett mäktigt skådespel, som också varje år lockar tusentals besökare till Rånnesta.


Sedan 1997 har medlemmar från Närkes Ornitologiska Förening varje morgon räknat de rastande sångsvanarna under svanrasten. Fram till 2009 fanns en anställd vid
Tysslingens Naturcenter i Rånnesta , som jobbade med svanräkningen. Men redan från starten 1997 var det många frivilliga , som hjälpte till med detta omfattande räknings och inventeringsarbete. Under de fem senaste åren har svanräkningen varje morgon skötts av frivilligarbetare från föreningen på ideell basis. Under de två senaste åren har också medlemmar från Närkes Ornitologiska Förening guidat besökarna under varje helg som svanrasten pågår.


Det finns uppgifter om att svanar funnits vid sjön ända sedan mitten på 1800-talet. Med säkerhet vet vi att det fanns runt 2000 rastande sångsvanar på 1950-talet. Under 1960- och 1970-talen minskade svanarna vid Tysslingen, men sedan sjön började restaureras under 1980-talet återvände svanarna åter till”Svansjön”.

Den hittills högsta dagssiffran är 5.403 sångsvanar och den noterades den 17 mars 2017.


Bästa platsen att få se sångsvanarna på nära håll är Rånnesta, alltså norra delen av Tysslingen. Här matas sångsvanarna under svanrasten, genom Stödföreningen Tysslingens försorg,  med blandsäd av korn och havre. Det gör att man som besökare kan komma riktigt nära en fågel, som normalt sett är väldigt skygg.


Sångsvanarna drar också till sig mängder med andra fåglar. I norra delen av Tysslingen, där det ofta finns öppet vatten i utloppen av Blackstaån och Frösvidalsån, samlas mängder av gäss och änder. Här kan man bland annat se sädgäss, spetsbergsgäss, stjärtänder och bläsänder som stannar till för att rasta innan de skall vidare mot norr.


Sjön Tysslingen är en av de bästa fågellokalerna i Mellansverige. Här har man observerat hela 258 olika arter genom tiderna och varje år noteras mellan 180 och 200 arter på lokalen.


Bra skådarplatser


Det finns flera bra platser för att skåda fåglar runt sjön Tysslingen. Under svanrasten är Rånnesta den naturliga platsen. Här får man en bra överblick av de fåglar, som finns i norra delen av sjön. Bara en kilometer söder om Rånnesta ligger norra tornet. Här kommer man upp en bit och kan se vattenspegeln på norra delen av Tysslingen. Dessutom ser man allt som rör sig i de intressanta vasspartierna.

Fågelskådning svanrasten Tysslingen
Från ”Ruinen” utanför Tysslingens Naturcenter kommer man oftast riktigt nära sångsvanarna under svanrasten.
Norra tornet Tysslingen
Det nyrenoverade Norra Tornet ligger ca 1 km från Tysslingens Naturcenter. Här finns ramp upp till 2a våningen.


Följer man sjöns östra sida kommer man fram till  raststugan Hälsingland. Här får man en bra överblick över sjöns södra del. Vid den här platsen finns det också möjlighet att vandra in en bit i blandskogen för att hitta alla skogens arter.

Fortsätter man söderut kommer man till Åkerbymaden, här kan man hitta vadare och man får en viss överblick över sjöns södra del.

Längst nere i söder ligger Södra tornet, som är en observationsplats med utsikt över utloppet och den sydligaste delen av sjön. Här brukar det ofta vara översvämmat, vilket lockar gäss,änder och vadare.

På västra sidan av sjön finns Svalnässtugan, som också ger en bra utsikt över norra delen av sjön. Här finns stora mader och våtmarker, som samlar många rastande och häckande fåglar.